Showing 59321 results

Archival description
Print preview View:

29129 results with digital objects Show results with digital objects

Surat pemberitahuan dari Raden Adipati Danureja tertanggal 8 Sapar Be 1832/17 Mei 1902 tentang pengiriman barang berupa panah sebanyak 4 buah dalam keadaan lecet untuk diperbaiki.
Surat pemberitahuan dari Raden Adipati Danureja tertanggal 8 Sapar Be 1832/17 Mei 1902 tentang pengiriman barang berupa panah sebanyak 4 buah dalam keadaan lecet untuk diperbaiki.
Serat saking Resident Van Djogjakarta katur Pangeran Adipati Pakualaman bab kaparingaken Pangkat kagem Raden Panji Jayeng Sarawan denen wus manira karsakake dados Litnan Plengkir Nom. Surat dari Resident Djogjakarta ditujukan kepada Pangeran Adipati Pakualaman tentang memebrikan pangkat Kepada Raden Panji Jayeng Sarawan yang diberikan pangkat Litnan Plengkir Nom.
Serat saking Resident Van Djogjakarta katur Pangeran Adipati Pakualaman bab kaparingaken Pangkat kagem Raden Panji Jayeng Sarawan denen wus manira karsakake dados Litnan Plengkir Nom. Surat dari Resident Djogjakarta ditujukan kepada Pangeran Adipati Pakualaman tentang memebrikan pangkat Kepada Raden Panji Jayeng Sarawan yang diberikan pangkat Litnan Plengkir Nom.
Serat saking Resident Van Jogjakarta katur Pangeran Adipati Pakualaman bab serat piyagem kangge Raden Mas Atmakusuma kaparingaken pangkat dados Twedhel Litnan Inpanteri. Surat dari Resident Van Jogjakarta katur Pangeran Adipati Pakulaman tentang serat piyagem memberikan pangkat dadi Twedhel Litnan Inpanteri
Serat saking Resident Van Jogjakarta katur Pangeran Adipati Pakualaman bab serat piyagem kangge Raden Mas Atmakusuma kaparingaken pangkat dados Twedhel Litnan Inpanteri. Surat dari Resident Van Jogjakarta katur Pangeran Adipati Pakulaman tentang serat piyagem memberikan pangkat dadi Twedhel Litnan Inpanteri
Serat kekancingan kaparingan pangkat kagem Kanjeng Pangeran Arya Surya Sasraningrat dados Pangekat Kapiten Inpanteri. Surat keputusan pemberian pangkat ditujukan kepada Kanjeng Pangeran Arya Surya Sasraningrat menjadi Pangekat Kapiiten Inpanteri.
Serat kekancingan kaparingan pangkat kagem Kanjeng Pangeran Arya Surya Sasraningrat dados Pangekat Kapiten Inpanteri. Surat keputusan pemberian pangkat ditujukan kepada Kanjeng Pangeran Arya Surya Sasraningrat menjadi Pangekat Kapiiten Inpanteri.
Serat saking Resident Djogjakarta katur Pangeran Adipati Pakoelaman bab kaparingaken pangkat kagem Kanjeng Pangeran Arya Nataningprang dene wus namanira karsakaken dados Kaptin Infantri. Surat dari Resident Djogjakarta ditujukan kepada Pangeran Adipati Pakualaman tentang memberkan pangkat kepada Kanjeng Pangeran Arya Nataningprang yang namanya menjadi Kaptin Inpantri.
Serat saking Resident Djogjakarta katur Pangeran Adipati Pakoelaman bab kaparingaken pangkat kagem Kanjeng Pangeran Arya Nataningprang dene wus namanira karsakaken dados Kaptin Infantri. Surat dari Resident Djogjakarta ditujukan kepada Pangeran Adipati Pakualaman tentang memberkan pangkat kepada Kanjeng Pangeran Arya Nataningprang yang namanya menjadi Kaptin Inpantri.
Serat saking Residen Djogjakarta katur Parentah Adipati Paku Alam bab kaparingan pangkat kagem Raden Mas Arya Surya Prawira dados Twedhel Litnan Kapaleri lan Raden Mas Surya Prawira punika Putra Dalem Sampeyan Dalem Kangjeng Gusti Kaping II sak mangke lajeng dados kanjeng Pangeran Arya Sasraningprang. Surat dari Resident Djogjakarta ditujukan kepada Pangeran Adipati Pakualaman tentang memberkan pangkat kepada Raden Mas Surya Prawira menjadi Twedhel Litnan Kapaleri dan Raden Mas Surya Prawira adalah anak dari Kanjeng Gusti Kaping II dan seterusnya akan menjadi Kanjeng Pangeran Arya Sasraningprang.
Serat saking Residen Djogjakarta katur Parentah Adipati Paku Alam bab kaparingan pangkat kagem Raden Mas Arya Surya Prawira dados Twedhel Litnan Kapaleri lan Raden Mas Surya Prawira punika Putra Dalem Sampeyan Dalem Kangjeng Gusti Kaping II sak mangke lajeng dados kanjeng Pangeran Arya Sasraningprang. Surat dari Resident Djogjakarta ditujukan kepada Pangeran Adipati Pakualaman tentang memberkan pangkat kepada Raden Mas Surya Prawira menjadi Twedhel Litnan Kapaleri dan Raden Mas Surya Prawira adalah anak dari Kanjeng Gusti Kaping II dan seterusnya akan menjadi Kanjeng Pangeran Arya Sasraningprang.
Buku/Pustaka
Buku/Pustaka
Serat Besluit Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat kaparingan pangkat dados Litnan Kolonel. Surat Besluit Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat diberikan pangkat menjadi Litnan Kolonel.
Serat Besluit Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat kaparingan pangkat dados Litnan Kolonel. Surat Besluit Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat diberikan pangkat menjadi Litnan Kolonel.
Serat kekancingan saking Gouvernement General De Algemen Secretaries Cometidereu katur Pangeran Adipati Pakoelaman de Jogjakarta serat kekancingan layang piyagem kaparingan pangkat kagem Kanjeng Pangeran Arya Nataningprang dados pangkat Mayor. Surat keputusan dari Gouvernement General De Algemen Secretaries Cometidereu ditujukan Pangeran Adipati Pakualaman de Jogjakarta tentang pemberian pangkat Kanjeng Pangeran Arya Nataningprang menjadi Mayor.
Serat kekancingan saking Gouvernement General De Algemen Secretaries Cometidereu katur Pangeran Adipati Pakoelaman de Jogjakarta serat kekancingan layang piyagem kaparingan pangkat kagem Kanjeng Pangeran Arya Nataningprang dados pangkat Mayor. Surat keputusan dari Gouvernement General De Algemen Secretaries Cometidereu ditujukan Pangeran Adipati Pakualaman de Jogjakarta tentang pemberian pangkat Kanjeng Pangeran Arya Nataningprang menjadi Mayor.
Serat saking De Resident Van Djogjakarta katur Pangeran Adhipati Paku Alam bab serat kekancingan layang piyagem kaparinga pangkat kagem Raden Panji Jayeng Irawan dene wus manira karsakake dadi Kapitin Inpanteri. Surat dari De Resident Van Djogjakarta ditujukan Pangeran Adipati Paku Alam tentang Surat keputusan diberikan pangkat untuk Raden Panji Jayeng Irawan menjadi Kapitin Inpanteri.
Serat saking De Resident Van Djogjakarta katur Pangeran Adhipati Paku Alam bab serat kekancingan layang piyagem kaparinga pangkat kagem Raden Panji Jayeng Irawan dene wus manira karsakake dadi Kapitin Inpanteri. Surat dari De Resident Van Djogjakarta ditujukan Pangeran Adipati Paku Alam tentang Surat keputusan diberikan pangkat untuk Raden Panji Jayeng Irawan menjadi Kapitin Inpanteri.
Results 51 to 60 of 59321