Showing 1168 results

Archival description
ARSIP KADIPATEN PAKUALAMAN YOGYAKARTA KURUN WAKTU 1822-1936 With digital objects
Print preview View:
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin menjual rumah ditujukan kepada Wagiman di...
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin menjual rumah ditujukan kepada Wagiman di Kampung Gunung Ketur dan akan menjual rumahnya kepada Moehamat Tohar.
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada R.M.P. Natawinata di Kampung Jagal...
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada R.M.P. Natawinata di Kampung Jagalan yang akan menjual rumahnya dan dibeli oleh Natosembadro di Kampung Jagalan Pakualaman.
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Ronodesastro yang akan memberikan ...
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Ronodesastro yang akan memberikan rumahnya pekaranagan No.106 di Kampung Beji dan rumah tersebut diberikan kepada anaknya lelaki Soebandi.
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Mas Ngabei Djajengsoedarmo di Kamp...
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Mas Ngabei Djajengsoedarmo di Kampung Kauman yang ingin mengasihkan rumahnya kepada Hadji Kodjejen Kampung Kauman Pakualaman.
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Prawira Dimedjo di Kampung Gunung ...
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Prawira Dimedjo di Kampung Gunung Ketur yang ingin menjual rumahnya kepada Wangsa Hardjo.
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Martopawiro di Kampung Gunung Ketu...
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Martopawiro di Kampung Gunung Ketur yang akan menjual rumahnya dan rumahnya tersebut akan dibeli oleh Bok Prawirowidarso Kampung Kapatian.
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Padmowinangoen di Kampung Gunung K...
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Padmowinangoen di Kampung Gunung Ketur yang akan menjual rumahnya dan rumahnya tersebut akan dibeli oleh Raden Mas Soerono.
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Hadji Osman di Kampung Sentul yang...
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada Hadji Osman di Kampung Sentul yang ingin menjual rumahnya kepada Bok Marto Diharo.
Surat dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin memasrahkan rumah kepada Ngabei Setjodiromo di...
Surat dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin memasrahkan rumah kepada Ngabei Setjodiromo di Kampung Gunung Ketur dan rumah tersebut akan dipasrahkan oleh Sripadoeka Kangjeng Goesti Pakualaman.
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada R.M.P. Natawinata di Kampung Jagal...
Surat izin dari Regent Patih Pakualaman memberikan izin kepada R.M.P. Natawinata di Kampung Jagalan yang ingin menjual rumahnya dan dibeli oleh Hadji Moehamat Pekih di Kampung Jagalan Pakualaman.
Results 71 to 80 of 1168