Laporan

GKR Hemas sedang berbincang-bincang dengan Ibu Hari Sabarno di ruang tamu. Selain itu juga, Bapak Sutarja Surya Guritno berbincang-bincang dengan pejabat lain .

Tidak ada laporan yang relevan dengan item ini